Zapytanie ofertowe Nr 3/2023/PBB z dnia 08.02.2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2023

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługę polegającą na przebudowie strony internetowej zgodnie z zaleceniami audytu zgodności usług udostępnionych w Internecie, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019  r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określonych przez standard Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG), dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 r. z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 15.02.2023 r. do godz. 14.00

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000,00 zł, zgodnie z  art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Dyrektor        
Witold Kwapiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2023-02-08
Data publikacji:2023-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Pawlata
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:428