Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe Nr 2/2023/PBB z dnia 23.01.2023 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup i dostawa zewnętrznego, równoważnego toru przeszkód dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 30.01.2023 r. do godz. 14.00

23 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 2/2023/PBB z dnia 23.01.2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok

20 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok

Zapytanie ofertowe Nr 1/2023/PBB z dnia 10.01.2023 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostarczenie i nasadzenie roślin dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 17.01.2023 r. do godz. 15.00

 

10 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 1/2023/PBB z dnia 10.01.2023 r.