Postępowania pozaustawowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe Nr 7/2023/PBB z dnia 14.06.2023 r.

2023-06-14

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na:
"Organizacji dwudniowego wydarzenia „Dni otwarte w GWPK – bez barier” dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 21.06.2023 r. do godz. 14.00

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 7/2023/PBB z dnia 14.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe Nr 6/2023/PBB z dnia 19.04.2023 r.

2023-04-19

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: montaż  zewnętrznego podnośnika pionowego o wysokości podnoszenia do 3 metrów dla osób niepełnosprawnych, zapewniający dostęp do części pomieszczeń I piętra budynku Pracowni Dydaktycznej w Kowalu przy ul. Kołłątaja 24 w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 26.04.2023 r. do godz. 14.00

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 6/2023/PBB z dnia 19.04.2023 r.

Zapytanie ofertowe Nr 5/2023/PBB z dnia 23.03.2023 r.

2023-03-23

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie modeli zwierząt w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 6.04.2023 r. do godz. 15.00

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 5/2023/PBB z dnia 23.03.2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2017-02-01
Data publikacji:2017-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:33857