Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe Nr 14/2022/PBB z dnia 21.11.2022 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługa na tłumacza języka migowego dla Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego  w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 r. z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 28.11.2022 r. do godz. 15.00
21 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 14/2022/PBB z dnia 21.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe Nr 13/2022/PBB z dnia 18.11.2022 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 r. z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 25.11.2022 r. do godz. 15.00

18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 13/2022/PBB z dnia 18.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe Nr 12/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wynajem autokaru dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 r. z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 18.11.2022 r. do godz. 15.00

10 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 12/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.