Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPO z dnia 01.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPO

W związku z planowaną realizacją projektów pn. „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” oraz „Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym” w ramach RPO WK-P 2014 – 2020, działanie 4.5, zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie dokumentacji projektowej dla ww. projektów.

1 lutego 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPO z dnia 01.02.2017 r.

Strona główna

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu

 

Organ prowadzący
dla jednostki:

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Adres redakcji: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87-820 Kowal
Redaktor strony: Marcin Rybka
tel: (54) 425-11-82, 605-100-613, 784-999-118
tel/fax: (54) 444-76-83
E-mail kontaktowy: biuro@gwpk.pl; gwpk@xl.wp.pl
Strona WWW www.gwpk.pl
Administrator serwisu: Marcin Rybka
Telefon kontaktowy: (54) 444-76-83
E-mail kontaktowy: admin@gwpk.pl
Podstawa Prawna Podmiotowej Strony BIP Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ) wraz z odnośną delagcją w formie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r. Nr 10, poz. 68)

 

1 lutego 2017
Czytaj więcej o: Strona główna