Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO "ZIELONY EDUKATOR" DO PROJETU Z POIiŚ

Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy do spraw edukacji przyrodniczej w Departamencie Środowiska. Link do ogłoszenia: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/marszalek-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-oglasza-nabor-na-wolne-stanowiska-pracy-do-spraw-edukacji-przyrodniczej-w-departamencie-srodowiska-302017-9-etatow/

UWAGA:  Termin składania dokumentów do 8 maja 2017 r.(tj. 10 dni kalendarzowych), liczy się data nadania przesyłki, jeśli kandydat wysyła dokumenty pocztą polską.

28 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO "ZIELONY EDUKATOR" DO PROJETU Z POIiŚ

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPO z dnia 09.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPO

W związku z planowaną realizacją projektów pn. „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” oraz Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym” w ramach RPO WK-P 2014 – 2020, działanie 4.5, zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie studium wykonalności  dla ww. projektów.

9 marca 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPO z dnia 09.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr EOG/1/2017 z dnia 14.02.2017 r.

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na promocję projektu, w tym: organizację konferencji zamykającej projekt, zlecenie komunikatów w prasie i radiach oraz zakupie tablic pamiątkowych.

14 lutego 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr EOG/1/2017 z dnia 14.02.2017 r.