Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe Nr 19/2022/PBB z dnia 07.12.2022 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup i dostawę podłogi interaktywnej wraz z grami terapeutycznymi dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.12.2022 r. do godz. 15.00

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 19/2022/PBB z dnia 07.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe Nr 18/2022/PBB z dnia 06.12.2022 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zebraniu i opracowaniu materiałów, wykonaniu projektu, druk i dostawa folderu dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 r. z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 13.12.2022 r. do godz. 15.00

6 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 18/2022/PBB z dnia 06.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe Nr 17/2022/PBB z dnia 02.12.2022 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie usługi audytu zgodności usług udostępnionych w Internecie zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określonych przez standard Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG), dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 r. z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 09.12.2022 r. do godz. 14.00

2 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 17/2022/PBB z dnia 02.12.2022 r.